30 października opublikowano nowelę POŚ

Opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Główne zmiany dotyczą : emisji hałasu, stanu akustycznego środowiska sporządzania map hałasu oraz kar w tym zakresie.

Cała ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WDU20190002087


Uwaga

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies.