Objaśnienie Ministra Klimatu

Opublikowano 24.02.2020 roku Objaśnienie Ministra Klimatu w sprawie stosowania przepisu art. 14 ust. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw .

Tekst objaśnienia w linku


https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/Objasnienia_prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf


KOBiZE

Pamietaj !
Każdy podmiot korzystający ze środowiska musi
do końca lutego złożyć raport do KOBiZE.

Od tego roku sprawozdanie opłaty za korzystanie ze środowiska jest powiązane z raportem do KOBiZE.

Więcej informacji https://www.kobize.pl/


Opłaty za usługi wodne

Category : Nowe w prawie , Prawo wodne

Dnia 30 stycznia mija termin składania kwartalnych oświadczeń za usługi wodne.

Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/885-do-30-stycznia-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne-skladaja-kwartalne-oswiadczenia


Rozporządzenie Ministra Klimatu opublikowane 30 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zwiększona ilość kodów odpadów oraz ich masa dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf


Zmiana ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw opublikowana 8 listopada 2019 roku

Category : Prawo wodne

W zakres zmian ustawy Prawo wodne wchodzą :

  • implementacja dyrektyw Unijnych,
  • zmiana kompetencji organów,
  • zmiana terminologii,
  • zmiana w zakresie toku postępowania pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WDU20190002170


30 października opublikowano nowelę POŚ

Opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Główne zmiany dotyczą : emisji hałasu, stanu akustycznego środowiska sporządzania map hałasu oraz kar w tym zakresie.

Cała ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WDU20190002087MONITOR POLSKI – Minister Środowiska

W Monitorze Polski 24 września opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska
z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WMP20190000866&fbclid=IwAR2VtsXHadYB6oXu4kDKxqF7pjsi94bqC-YPSRV1GxpKvTYECkA5LJo3mWM


Rozporządzenie MŚ z dnia 29 sierpnia 2019 r

Category : Ustawa o odpadach

Opublikowano ( 16.09.2019 ) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz. 1755)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001755/O/D20191755.pdf


Ustawa o UCIPWG z dnia 19 lipca 2019 r.

Category : Ustawa o odpadach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Przedłużony termin składania wniosków w sprawie decyzji odpadowych do 5 marca 2019 r.

Dostęp on-line dla WIOŚ już od 6 września 2019.


Uwaga

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies.