Author Archives: Dominika Pozorska

Opłaty za usługi wodne

Category : Prawo wodne

Dnia 30 stycznia mija termin składania kwartalnych oświadczeń za usługi wodne.

Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/885-do-30-stycznia-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne-skladaja-kwartalne-oswiadczenia


Rozporządzenie Ministra Klimatu opublikowane 30 grudnia 2019 r.

Category : Ustawa o odpadach

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zwiększona ilość kodów odpadów oraz ich masa dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf


Zmiana ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw opublikowana 8 listopada 2019 roku

Category : Prawo wodne

W zakres zmian ustawy Prawo wodne wchodzą :

  • implementacja dyrektyw Unijnych,
  • zmiana kompetencji organów,
  • zmiana terminologii,
  • zmiana w zakresie toku postępowania pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WDU20190002170


30 października opublikowano nowelę POŚ

Opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Główne zmiany dotyczą : emisji hałasu, stanu akustycznego środowiska sporządzania map hałasu oraz kar w tym zakresie.

Cała ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WDU20190002087MONITOR POLSKI – Minister Środowiska

W Monitorze Polski 24 września opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska
z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

https://ekoinfonet.pl/index.php?id=WMP20190000866&fbclid=IwAR2VtsXHadYB6oXu4kDKxqF7pjsi94bqC-YPSRV1GxpKvTYECkA5LJo3mWM


Rozporządzenie MŚ z dnia 29 sierpnia 2019 r

Category : Ustawa o odpadach

Opublikowano ( 16.09.2019 ) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz. 1755)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001755/O/D20191755.pdf


Ustawa o UCIPWG z dnia 19 lipca 2019 r.

Category : Ustawa o odpadach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Przedłużony termin składania wniosków w sprawie decyzji odpadowych do 5 marca 2019 r.

Dostęp on-line dla WIOŚ już od 6 września 2019.


Opłaty za usługi wodne do 30 lipca

Category : Prawo wodne

Nie zapomnijmy złożyć oświadczeń za II kwartał 2019 r. w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Opłaty za usługi wodne


Rozporządzenie MGMiŻŚ

Category : Prawo wodne


W Dzienniku Ustaw z dnia 15.07.2019 r. pod poz. 1311 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Może to przyspieszy pracę nad wydawaniem decyzji administracyjnych przez Wody Polskie?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Siemanko

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies. Ostrzeglalismy !
Same pliki cookie sa nam psu na bude gdyż z nich nie korzystamy

Pozdrawiam 🙂