Informacja dla naszych kontrahentów

Category : Nowe w prawie

Szanowni Państwo. W związku ze zmianami w prawie, wymuszającymi na przedsiębiorcach dostosowanie się do nowych warunków odbioru odpadów informujemy że Oiler SA złożyła w dniu 26 06 2019 wniosek aktualizacyjny do swojego Pozwolenia zintegrowanego numer ŚR.Ś.IX.6619/4/2006. Urząd Marszałkowski otrzymał wszystkie niezbędne dane.

Objaśnienie Ministra Klimatu

Opublikowano 24.02.2020 roku Objaśnienie Ministra Klimatu w sprawie stosowania przepisu art. 14 ust. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw .

Tekst objaśnienia w linku


https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/Objasnienia_prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf


KOBiZE

Pamietaj !
Każdy podmiot korzystający ze środowiska musi
do końca lutego złożyć raport do KOBiZE.

Od tego roku sprawozdanie opłaty za korzystanie ze środowiska jest powiązane z raportem do KOBiZE.

Więcej informacji https://www.kobize.pl/


Opłaty za usługi wodne

Category : Nowe w prawie , Prawo wodne

Dnia 30 stycznia mija termin składania kwartalnych oświadczeń za usługi wodne.

Więcej informacji na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/885-do-30-stycznia-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne-skladaja-kwartalne-oswiadczenia


Rozporządzenie Ministra Klimatu opublikowane 30 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zwiększona ilość kodów odpadów oraz ich masa dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf


Uwaga

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies.