Oiler Sp. z o.o.

Oiler Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się usuwaniem i transportem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych na terenie całego Pomorza. Obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe w zakresie usuwania oleju przepracowanego oraz odpadów stałych. Pracujemy również w portach, stoczniach i na statkach. Usługi dla gospodarki morskiej realizujemy głównie dla Portu w Gdyni, w Gdańsku, Władysławowie i na Helu. Odbieramy z jednostek pływających wody zaolejone (bilge), szlamy (sludge), zużyty olej silnikowy i popłuczyny.

Odbiór i transport odpadów jest ewidencjonowany w systemach BDO oraz SENT. Zebrane przez nas odpady podlegają rafinacji i odzyskowi surowców w należącym do Oiler S.A. zakładzie recyklingowym w Tczewie.
Oiler Sp. z.o.o. zatrudnia 31 pracowników.
Właścicielem 100% udziałów jest Oiler S.A.

NIP5932595566
REGON221924635
KRS0000471246
BDO000141606
AdresAl. Solidarności 2 81-336 Gdynia