Organizacja Odzysku

Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. z siedzibą w Gdańsku jest jedną z największych organizacji odzysku w kraju. Działalność spółki polega na przejęciu od producentów i importerów oleju smarowego i opakowań obowiązku regeneracji tych surowców wynikającego z ustawy z 08.10.2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1903). Firma realizuje ten obowiązek w całości, zarówno poprzez współpracę z zakładami recyklingowymi, jak i przygotowanie i złożenie do urzędu marszałkowskiego sprawozdania z realizacji obowiązku. Oiler Organizacja Odzysku to mała firma zatrudniająca 3 pracowników. Właścicielem 75% akcji spółki jest Oiler S.A., a pozostałe 25% znajduje się w posiadaniu AVISTA OIL DEUTSCHLAND GMBH.

NIP593-23-08-696
Regon192 619 130
BDO000001921
Kapitał zakładowy2.500.000 zł (wpłacony w całości)
Adresul. Jabłoniowa 20/115 80-175 Gdańsk