Polityka ZSZ

Chcemy, aby znak

był jednoznacznym symbolem jakości i poszanowania środowiska w gospodarce odpadami oraz produkcji i dystrybucji produktów naftowych.

Działania wykonywane przez OILER S.A. są w pełni zaplanowane, systematyczne i ekologiczne oraz prowadzone w warunkach nadzorowanych i kontrolowanych. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na realizacji założeń misji i wizji określonych dla Spółki.

Realizację Polityki ZSZ osiągamy poprzez cele strategiczne:

• stałe doskonalenie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem zgodnego z normami ISO;

• świadczenie wysokiej jakości usług, które zapewniają zadowolenie klientom i dają im pełną satysfakcję;

• stosowanie nowoczesnych technologii w zagospodarowywaniu odpadów;

• dążenie do osiągania coraz lepszych wyników działań projakościowych i proekologicznych;

• prowadzenie gospodarki odpadami i procesów przetwórczych w sposób świadomy ze spełnieniem krajowych wymagań prawnych dotyczących jakości produktów i ochrony środowiska;

• zagwarantowanie naszym pracownikom możliwości rozwoju, stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w dobrych warunkach pracy;

• stosowanie zasad Dobrej Praktyki Laboratorium oraz utrzymanie jej wiarygodności

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zobowiązaniem Prezesa Zarządu w stosunku do klientów i pracowników do zagwarantowania im warunków formalnych, merytorycznych i finansowych dla uzyskania zadowolenia klientów z naszych usług i wyrobów w poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Polityka ZSZ tworzy ramy do ustanowienia celów oraz jest zobowiązująca w zakresie ochrony środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń.

Wpływ działalności na środowisko został opisany i uwzględniony poprzez zidentyfikowane aspekty środowiskowe oraz odnoszące się do nich ryzyka i szanse.


Siemanko

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies. Ostrzeglalismy !
Same pliki cookie sa nam psu na bude gdyż z nich nie korzystamy

Pozdrawiam 🙂