Prawo i środowisko

Najnowsze akty prawne okołośrodowiskowe

Dz.U. 2019 poz. 2283: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 2019 poz. 2206: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2147: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2148: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2149: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2150: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2019 poz. 2053: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2054: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2058: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2036: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2037: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczecyn (PLH060083) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2025: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2031: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2032: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2006: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogów (PLH060062) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2008: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Wieprz (PLH060051) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2007: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sawin (PLH060068) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2009: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2014: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowa Góra (PLH060070) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2003: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 2001: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1989: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1990: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1994: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2019 poz. 1973: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Siemanko

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies. Ostrzeglalismy !
Same pliki cookie sa nam psu na bude gdyż z nich nie korzystamy

Pozdrawiam 🙂