Rozporządzenie MŚ z dnia 29 sierpnia 2019 r

Category : Ustawa o odpadach

Opublikowano ( 16.09.2019 ) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019, poz. 1755)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4–6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001755/O/D20191755.pdf


Uwaga

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies.