Ustawa o UCIPWG z dnia 19 lipca 2019 r.

Category : Ustawa o odpadach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001579

Przedłużony termin składania wniosków w sprawie decyzji odpadowych do 5 marca 2019 r.

Dostęp on-line dla WIOŚ już od 6 września 2019.


Uwaga

Niniejsze wyskakujace okienko sie pojawilo ponieważ jest taki wymog abys swiadomie wyrazil zgode na pliki cookies.