GRUPA OILER

Jako Grupa Oiler podchodzimy do problematyki zagospodarowania odpadów przemysłowych w sposób całościowy. Firmy wchodzące w skład Grupy specjalizują się zarówno w usuwaniu i transporcie odpadów, jak i przetwarzaniu i odzysku surowców. Ponadto Organizacja Odzysku przejmuje na siebie ustawowy obowiązek recyklingu, nałożony na producentów i importerów opakowań, akumulatorów, opon i oleju smarowego.

Własna instalacja pozwala nam odzyskać z zebranych odpadów surowce wtórne, możliwe do ponownego wykorzystania. Tym samym wdrażamy w praktyce koncepcję obiegu zamkniętego. Inwestujemy również w odnawialne źródła energii, a nasze cele realizujemy w sposób zrównoważony.