Oiler Group

Certyfikacja

Oiler Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się usuwaniem i transportem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, na terenie całego Pomorza.

Prowadzimy zbiórkę oleju przepracowanego i odpadów stałych z przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Działamy również w portach, stoczniach i na statkach.

Jednostki pływające obsługujemy głównie w Portach w Gdyni, w Gdańsku, we Władysławowie i na Helu. Odbieramy z nich wody zaolejone (bilge), szlamy (sludge), zużyty olej silnikowy i popłuczyny.

Odbiór i transport odpadów ewidencjonujemy w systemach BDO oraz SENT. Zebrane przez nas odpady podlegają rafinacji i odzyskowi surowców w zakładzie recyklingowym w Tczewie, należącym do Oiler SA.

Oiler Sp. z.o.o. zatrudnia 31 pracowników. Właścicielem 100% udziałów jest Oiler SA.

NIP 5932595566
REGON 221924635
KRS 0000471246
BDO 000141606
Kapitał zakładowy -
Adres Al. Solidarności 2, 81-336 Gdynia