Oiler Group

Certyfikacja

Oiler Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zajmuje się usuwaniem i transportem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, obejmując swoim działaniem cały teren Pomorza.

Prowadzimy zbiórkę oleju przepracowanego i odpadów stałych z przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Działamy również w portach, stoczniach i na statkach.

Jednostki pływające obsługujemy głównie w portach w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie i Helu. Odbieramy z nich zaolejone wody zęzowe (bilge), pozostałości olejowe (szlam, sludge), przepracowany olej silnikowy i popłuczyny.

Odbiór i transport odpadów ewidencjonujemy w systemach BDO oraz SENT (PUESC). Zebrane przez nas odpady podlegają rafinacji i odzyskowi surowców w należącym do Oiler SA zakładzie recyklingowym w Tczewie.

Oiler Sp. z o.o. zatrudnia 31 pracowników. Właścicielem 100% udziałów jest Oiler SA.

NIP 5932595566
REGON 221924635
KRS 0000471246
BDO 000141606
Kapitał zakładowy -
Adres Al. Solidarności 2, 81-336 Gdynia