Oiler Group

Certyfikacja

Oiler SA z siedzibą w Tczewie pełni funkcję spółki dominującej w grupie kapitałowej Oiler i jest właścicielem 100% udziałów w spółkach: Waster Sp. z o.o., Oiler Sp. z o.o. i Oiler Recykling Sp. z o.o. oraz 75% akcji spółki Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów SA.

Świadczy również dla nich usługi takie jak: prowadzeniem ksiąg, sprawozdawczością finansową, analityką finansową, administracją kadrowo-płacową, zarządzaniem jakością i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych dla pozostałych naszych spółek.

Jesteśmy średniej wielkości firmą zatrudniającą 54 pracowników. Oiler SA to przedsięwzięcie rodzinne z wyłącznie polskim kapitałem, obecne na rynku od 1992 roku.

Działamy wedle norm ISO:

Spółka posiada w Tczewie zakład recyklingu, działający na podstawie pozwolenia zintegrowanego (D ros_so.7 222.89.201 4. Es). Pozwolenie zostało wydane bezterminowo i zezwala na zbiórkę oraz przetwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

NIP 5931666838
REGON 191185385
KRS 0000406252
BDO 000013213
Kapitał zakładowy 1 600 000,00 ZŁ (WPŁACONY W CAŁOŚCI)
Adres ul. Malinowska 24A, 83-110 Tczew