Oiler Group

Sustainability

is the future of business

Certyfikacja

Cechuje nas całościowe podejście do problematyki zagospodarowania odpadów przemysłowych. Nasza Organizacja Odzysku przejmuje od przedsiębiorców ustawowy obowiązek recyklingu, a Waster i Oiler Sp. z o.o. prowadzą zbiórkę odpadów w całej Polsce. Obsługujemy również jednostki pływające, porty i stocznie. Czyszczeniem separatorów oraz odbiorem odpadów płynnych ze zbiorników bezodpływowych i jednostek pływających zajmuje się Aqua Port Sp. z o.o. Następnie odzyskujemy surowce z odpadów w zakładzie Oiler Recycling. Nad całym procesem czuwa nasza spółka matka – Oiler SA.

Zakres działania

Firmy wchodzące w skład Grupy specjalizują się zarówno w usuwaniu i transporcie odpadów, jak i w przetwarzaniu oraz odzysku surowców. Ponadto Organizacja Odzysku przejmuje na siebie ustawowy obowiązek odzysku surowców wtórnych, nałożony na producentów i importerów opakowań, akumulatorów, opon i oleju smarowego. Własna instalacja pozwala nam odzyskać z zebranych odpadów surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.

Tym samym wdrażamy w praktyce koncepcję obiegu zamkniętego. Inwestujemy również w odnawialne źródła energii, a nasze cele realizujemy w sposób zrównoważony.

Dbamy, żeby Grupa Oiler:

Nasze fundamenty to:

Zrównoważony rozwój

Wyznajemy zasadę, że zrównoważony rozwój to dla prosperujących firm nie tylko najważniejszy filar, ale i obowiązek. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie z Klientami dbać o planetę, zapewniając jednocześnie jak najlepsze warunki pracy naszemu zespołowi.

Dokładamy wszelkich starań, by spełniać potrzeby naszej załogi, ponieważ wierzymy, że satysfakcja pracowników ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dzięki naszej pracy bezpośrednio przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego, co od zawsze jest naszym priorytetem.